Öjaby 28:1 – Fossil åkermark, möjliga gravar, kolning och härdar inom Öjaby 28:1

  • Årtal: 2018
  • Författare: Andreas Emilsson
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Växjö
  • Socken: Öjaby
  • Fil: 17_54_ojaby_fu_rapport_webb.pdf
  • Syfte: Två arkeologiska förundersökningar 2017