Olssonska gårdens huvudbyggnad – Antikvarisk medverkan vid ommålning av övre hall