Parken vid Torparängen

  • Årtal: 2020
  • Författare: Johan Åstrand, Sandra Lundholm
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Växjö
  • Socken: Växjö
  • Fil: 19_40_torparangen_fu_2019_rapport_webb.pdf
  • Syfte: Schaktningsövervakning inför anläggandet av parkmiljö vid Torparängen, Teleborg, 2019–2020