Platsen för bastionen Gustavus Primus – Då och nu

  • Årtal: 2009
  • Författare: Nicholas Nilsson
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Kalmar
  • Socken: Kalmar
  • Fil: mediehus.pdf
  • Syfte: Kulturhistorisk faktasammanställning i området kring Kalmars gamla vattentorn på Kvarnholmen