Sandby borg II

  • Årtal: 2012
  • Författare: Helena Victor, Helene Wilhelmsson, Mikael Larsson
  • Ämne: Arkeologi
  • Rapportserie: Sandby borgs skrifter
  • Landskap: Öland
  • Rapportkommun: Mönsterås
  • Socken: Sandby
  • Fil: sbs_ii.pdf
  • Syfte: Undersökningar 2012