Sandby borg V

  • Årtal: 2014
  • Författare: Ludvig Papmehl-Dufay, Jens Heimdahl, Clara Alfsdotter, Anton Simonsson, Petter Gustavsson, Emil Enarsson, Daniel Lindskog, Simon Svanlund, Björn Andersson, Eva Ekström Johnsson, Irmeli Strand, Cedrik Petersson
  • Ämne: Arkeologi
  • Rapportserie: Sandby borgs skrifter
  • Landskap: Öland
  • Rapportkommun: Mörbylånga
  • Socken: Sandby
  • Fil: sbs_v.pdf
  • Syfte: Seminariegrävning 2014