Sandby borg VII

  • Årtal: 2015
  • Författare: Fredrik Gunnarsson, Helena Victor, Clara Alfsdotter
  • Ämne: Arkeologi
  • Rapportserie: Sandby borgs skrifter
  • Landskap: Öland
  • Rapportkommun: Mörbylånga
  • Socken: Sandby
  • Fil: sbs_vii.pdf
  • Syfte: Undersökningar 2015