Sök bland 2091 rapporter

Sökfilter

Teckenförklaring: Arkeologirapport: Arkeologimarkör Byggnadsvårdsrapport: Byggnadsvårdsmarkör

RapportFörfattareÅrtalKartaFil
Arkeologi:
Tidigneolitikum i Köpingsvik
Kenneth Alexandersson
Nicholas Nilsson
Andreas Emilsson
2017 7 MB
Arkeologi:
En härd vid Yoldiahavets strand
Kenneth Alexandersson
2010 3 MB
Arkeologi:
GC-väg Timmernabben–Mönsterås
Nicholas Nilsson
Peter Danielsson
2018 6 MB
Arkeologi:
Hagbytorp, en senmesolitisk basboplats
Mikael Källström
Kenneth Alexandersson
Cecilia Ring
2017 3 MB
Byggnadsvård:
Mortorp kyrkomiljö – Antikvarisk medverkan vid byte av spån på bårhus, sakristians västra takfall samt byte av enstaka spån på kyrka och klockstapel
Ulrika Haraldsson
2018 5 MB

Klicka på fyrkanten under plus- och minustecknen på kartan för att flytta kartan och få en större kartbild.