Sök bland 2076 rapporter

Sökfilter

Teckenförklaring: Arkeologirapport: Arkeologimarkör Byggnadsvårdsrapport: Byggnadsvårdsmarkör

RapportFörfattareÅrtalKartaFil
Arkeologi:
Vad döljer sig vid källaren i Kronobäck?
Nicholas Nilsson
2017 4 MB
Byggnadsvård:
Stensjö by – Vårdplan
Magnus Johansson
Magdalena Jonsson
2017 4 MB
Byggnadsvård:
Gamla kyrkogården – Inventering av gravhällar
Magdalena Jonsson
2017 5 MB
Byggnadsvård:
Södra kyrkogården – Antikvarisk medverkan vid avverkning av träd
Magdalena Jonsson
2017 2 MB
Byggnadsvård:
S:ta Gertruds kyrka – Inventering av gravhällar på kyrkotomten
Magdalena Jonsson
2017 3 MB

Klicka på fyrkanten under plus- och minustecknen på kartan för att flytta kartan och få en större kartbild.