Sök bland 2103 rapporter

Sökfilter

Teckenförklaring: Arkeologirapport: Arkeologimarkör Byggnadsvårdsrapport: Byggnadsvårdsmarkör

RapportFörfattareÅrtalKartaFil
Arkeologi:
Solberga 4:14
Cecilia Ring
2018 3 MB
Byggnadsvård:
Karlssons äng
Magdalena Jonsson
2015 3 MB
Arkeologi:
Kvarteret Sunaman 2
Johan Åstrand
5 MB
Arkeologi:
Öjaby 28:1 – Fossil åkermark, möjliga gravar, kolning och härdar inom Öjaby 28:1
Andreas Emilsson
2018 9 MB
Arkeologi:
Del av Öjaby 28:1
Andreas Emilsson
Nicholas Nilsson
Johan Åstrand
2018 6 MB

Klicka på fyrkanten under plus- och minustecknen på kartan för att flytta kartan och få en större kartbild.