Sök bland 2078 rapporter

Sökfilter

Teckenförklaring: Arkeologirapport: Arkeologimarkör Byggnadsvårdsrapport: Byggnadsvårdsmarkör

RapportFörfattareÅrtalKartaFil
Byggnadsvård:
Södra kyrkogården – Antikvarisk medverkan vid avverkning av träd
Magdalena Jonsson
2017 2 MB
Byggnadsvård:
S:ta Gertruds kyrka – Inventering av gravhällar på kyrkotomten
Magdalena Jonsson
2017 3 MB
Byggnadsvård:
Mortorp kyrkomiljö – Antikvarisk medverkan vid byte av spån på bårhus samt sakristians västra takfall
Ulrika Haraldsson
2017 3 MB
Arkeologi:
Sandgärdsgatan
Johan Åstrand
2017 11 MB
Arkeologi:
Arkeologi i Kronobergsgatan
Johan Åstrand
Andreas Emilsson
Cecilia Ring
2017 20 MB

Klicka på fyrkanten under plus- och minustecknen på kartan för att flytta kartan och få en större kartbild.