Sök bland 2084 rapporter

Sökfilter

Teckenförklaring: Arkeologirapport: Arkeologimarkör Byggnadsvårdsrapport: Byggnadsvårdsmarkör

RapportFörfattareÅrtalKartaFil
Arkeologi:
Vimmerby 3:3 – Fossil åkermark, stensättningar och boplatslämningar
Andreas Emilsson
Ådel Vestbö Franzén
2017 7 MB
Arkeologi:
Gravar och boplatslämningar i Köpingsvik
Kenneth Alexandersson
2017 4 MB
Arkeologi:
Senmesolitiska säljägare vid Ölands dåtida norra udde
Kenneth Alexandersson
2017 4 MB
Arkeologi:
Vad döljer sig vid källaren i Kronobäck?
Nicholas Nilsson
2017 4 MB
Byggnadsvård:
Stensjö by – Vårdplan
Magnus Johansson
Magdalena Jonsson
2017 4 MB

Klicka på fyrkanten under plus- och minustecknen på kartan för att flytta kartan och få en större kartbild.