Sök bland 2151 rapporter

Sökfilter

Teckenförklaring: Arkeologirapport: Arkeologimarkör Byggnadsvårdsrapport: Byggnadsvårdsmarkör

RapportFörfattareÅrtalKartaFil
Arkeologi:
Bredband inom Huseby bytomt
Andreas Emilsson
2021 2 MB
Arkeologi:
Kolbottnar i Hultsfred
Kenneth Alexandersson
2021 2 MB
Arkeologi:
Lenhovda södra industriområde
Johan Åstrand
Tove Traneskog
2021 19 MB
Arkeologi:
Gravar och boplatslämningar under Klinta radby
Jhonny Therus
2021 10 MB
Arkeologi:
Fossil åker inom Lövhult 1:6
Andreas Emilsson
2021 4 MB

Klicka på fyrkanten under plus- och minustecknen på kartan för att flytta kartan och få en större kartbild.