Sök bland 2133 rapporter

Sökfilter

Teckenförklaring: Arkeologirapport: Arkeologimarkör Byggnadsvårdsrapport: Byggnadsvårdsmarkör

RapportFörfattareÅrtalKartaFil
Byggnadsvård:
Slipat och graverat glas
Richard Edlund
2018 8 MB
Byggnadsvård:
Glasmåleri i Glasriket
Susann Johannisson
2020 11 MB
Arkeologi:
Schaktningsövervakning inför ny busskur, Marhult
Cecilia Ring
2021 5 MB
Arkeologi:
Vikingatida grav i Köpingsvik
Kenneth Alexandersson
2021 5 MB
Arkeologi:
Gravröse och sentida odlingslämningar
Kenneth Alexandersson
2021 3 MB

Klicka på fyrkanten under plus- och minustecknen på kartan för att flytta kartan och få en större kartbild.