Sök bland 2151 rapporter

Sökfilter

Teckenförklaring: Arkeologirapport: Arkeologimarkör Byggnadsvårdsrapport: Byggnadsvårdsmarkör

RapportFörfattareÅrtalKartaFil
Arkeologi:
Nedgrävning av elledning
Kenneth Alexandersson
2021 2 MB
Arkeologi:
Vikingatida boplatsspår inom Hunna by
2021 4 MB
Arkeologi:
En schaktningsövervakning och skärvstenshög i Hovshaga
Jhonny Therus
2021 4 MB
Arkeologi:
Odlingsrösen i Gummatorp
Cecilia Ring
2021 4 MB
Arkeologi:
Anneberg
Andreas Emilsson
Johan Åstrand
2021 4 MB

Klicka på fyrkanten under plus- och minustecknen på kartan för att flytta kartan och få en större kartbild.