Sök bland 2076 rapporter

Sökfilter

Teckenförklaring: Arkeologirapport: Arkeologimarkör Byggnadsvårdsrapport: Byggnadsvårdsmarkör

RapportFörfattareÅrtalKartaFil
Arkeologi:
Antikvarisk kontroll av kv Flädern
1989 1 MB
Arkeologi:
Antikvarisk kontroll av Boken 11
Eeva Rajala
1986
Arkeologi:
Antikvarisk kontroll av Skansen
1986
Arkeologi:
Antikvarisk kontroll av kv Enen 9
Per Thorén
1998
Arkeologi:
Antikvarisk kontroll av Aspen 24
Mats Blohmé
1997

Klicka på fyrkanten under plus- och minustecknen på kartan för att flytta kartan och få en större kartbild.