Sök bland 2071 rapporter

Sökfilter

Teckenförklaring: Arkeologirapport: Arkeologimarkör Byggnadsvårdsrapport: Byggnadsvårdsmarkör

RapportFörfattareÅrtalKartaFil
Arkeologi:
Tidigneolitikum i Köpingsvik
Kenneth Alexandersson
Nicholas Nilsson
Andreas Emilsson
2017 7,182 kB
Arkeologi:
En härd vid Yoldiahavets strand
Kenneth Alexandersson
2010 2,813 kB
Arkeologi:
GC-väg Timmernabben–Mönsterås
Nicholas Nilsson
Peter Danielsson
2018 6,443 kB
Arkeologi:
Hagbytorp, en senmesolitisk basboplats
Mikael Källström
Kenneth Alexandersson
Cecilia Ring
2017 2,673 kB
Byggnadsvård:
Mortorp kyrkomiljö – Antikvarisk medverkan vid byte av spån på bårhus, sakristians västra takfall samt byte av enstaka spån på kyrka och klockstapel
Ulrika Haraldsson
2018 4,653 kB

Klicka på fyrkanten under plus- och minustecknen på kartan för att flytta kartan och få en större kartbild.