Sök bland 2133 rapporter

Sökfilter

Teckenförklaring: Arkeologirapport: Arkeologimarkör Byggnadsvårdsrapport: Byggnadsvårdsmarkör

RapportFörfattareÅrtalKartaFil
Arkeologi:
Kastlösa gravfält
Fredrik Gunnarsson
2020 7 MB
Byggnadsvård:
Kakelmakaren 5, Sjöfartsmuseet – Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster 2019
Liselotte Jumme
2019 3 MB
Byggnadsvård:
Strömsbergs kapell – Antikvarisk medverkan vid fasadmålning
Liselotte Jumme
2019 3 MB
Arkeologi:
Boplats och gravar vid Norra Bergundasjön
Andreas Emilsson
Kenneth Alexandersson
Nicholas Nilsson
2020 12 MB
Arkeologi:
Boplats i Kläckeberga
Fredrik Gunnarsson
2020 4 MB

Klicka på fyrkanten under plus- och minustecknen på kartan för att flytta kartan och få en större kartbild.