Sök bland 2151 rapporter

Sökfilter

Teckenförklaring: Arkeologirapport: Arkeologimarkör Byggnadsvårdsrapport: Byggnadsvårdsmarkör

RapportFörfattareÅrtalKartaFil
Arkeologi:
Schaktningsövervakning inför ny busskur, Marhult
Cecilia Ring
2021 5 MB
Arkeologi:
Vikingatida grav i Köpingsvik
Kenneth Alexandersson
2021 5 MB
Arkeologi:
Gravröse och sentida odlingslämningar
Kenneth Alexandersson
2021 3 MB
Arkeologi:
Residenset i Växjö
Ivonne Dutra Leivas
2020 4 MB
Byggnadsvård:
Karpatorpet
Magdalena Jonsson
2020 8 MB

Klicka på fyrkanten under plus- och minustecknen på kartan för att flytta kartan och få en större kartbild.