Sök bland 2133 rapporter

Sökfilter

Teckenförklaring: Arkeologirapport: Arkeologimarkör Byggnadsvårdsrapport: Byggnadsvårdsmarkör

RapportFörfattareÅrtalKartaFil
Byggnadsvård:
Voxtorps kyrka – Antikvarisk medverkan vid lagning av stenfot, hantering av dagvatten och komplettering av takavvattning
Liselotte Jumme
2019 4 MB
Arkeologi:
Gravröset i Snurrom
Nicholas Nilsson
Cecilia Ring
Ludvig Papmehl-Dufay
Kenneth Alexandersson
Helena Victor
2020 14 MB
Arkeologi:
Vraken i kvarteret Eldaren
Lars Einarsson
Nicholas Nilsson
2020 15 MB
Arkeologi:
Gravröset i Sanatoriet 29
Johan Åstrand
2020 3 MB
Arkeologi:
Broarna till Kronobergs slottsruin
Johan Åstrand
2019 10 MB

Klicka på fyrkanten under plus- och minustecknen på kartan för att flytta kartan och få en större kartbild.