Sök bland 2151 rapporter

Sökfilter

Teckenförklaring: Arkeologirapport: Arkeologimarkör Byggnadsvårdsrapport: Byggnadsvårdsmarkör

RapportFörfattareÅrtalKartaFil
Arkeologi:
Ledningsgrävning vid Nöttja kyrka
Johan Åstrand
2020 3 MB
Arkeologi:
Hägnad L1959:8456
Ivonne Dutra Leivas
2020 3 MB
Arkeologi:
Öjabymotet – Förundersökning av fossil åker och boplats inom Öjabymotet 2019
Sandra Lundholm
Andreas Emilsson
2020 7 MB
Arkeologi:
Kastlösa gravfält
Fredrik Gunnarsson
2020 7 MB
Byggnadsvård:
Kakelmakaren 5, Sjöfartsmuseet – Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster 2019
Liselotte Jumme
2019 3 MB

Klicka på fyrkanten under plus- och minustecknen på kartan för att flytta kartan och få en större kartbild.