Skånska Cementgjuteriets elementfabrik i Kalmar

  • Årtal: 2005
  • Författare: Örjan Molander
  • Ämne: Byggnadsvård
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Kalmar
  • Socken: Kalmar
  • Fil: skanska_rapport_etapp_1.pdf, objektlista.pdf
  • Syfte: Rapport etapp 1 och 2, reviderad och utökad med verksförteckning