Stadsparken – Vatten- och fjärrvärmenedläggning inför det nya konstmuseet

  • Årtal: 2008
  • Författare: Nicholas Nilsson
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Kalmar
  • Socken: Kalmar
  • Fil: stadsparken_vatten_fjarrvarme.pdf
  • Syfte: Förundersökning 2007