Torps metodistkapell – Antikvarisk medverkan vid målning av kapell och klockstapel