Under Kånna kyrkogårdsmur

  • Årtal: 2020
  • Författare: Andreas Emilsson
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Ljungby
  • Socken: Kånna
  • Fil: 19_50_kanna_kyrkogard_rapport_webb.pdf
  • Syfte: Arkeologisk schaktningsövervakning 2019