Västra Jäts bytomt

  • Årtal: 2019
  • Författare: Andreas Emilsson
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Växjö
  • Fil: vastra_jats_bytomt_webb.pdf
  • Syfte: Arkeologisk schaktningsövervakning 2019