GRASCA - en bedriftsforskningsskole for oppdragsarkeologi i Sverige

GRASCA er en bedriftsforskningsskole for svensk oppdragsarkeologi. I løpet av årene 2015–2023 forsker ni doktorander på hvordan svensk oppdragsarkeologi kan finne nye markeder og utvikle sitt arbeid med aktuelle problemstillinger i samfunnet. Initiativet er finansiert av Kunnskapsstiftelsen og Linnéuniversitetet i samarbeid med Bohusläns Museum, Jamtli i Östersund, Kalmar läns museum / Museum Arkeologi Sørøst, Västarvet Studio Västsvensk Konservering og Kulturmiljøstiftelsen. Direktør for forskerskolen er professor Cornelius Holtorf, Linnéuniversitetet. Her kan du lese mer om forskerskolen.

Museumsarkeologi Sørøst har tre doktorgradsstudenter i Grasca: Fredrik Gunnarsson, Ivonne Dutra Leivas og Ulrika Söderström. Fredrik Gunnarsson disputerte i 2022.Det digitale oppdraget: om oppdragsarkeologiens oppdrag om å skape relevant kunnskap i et digitalt samfunn". [lenket til diva]

Ivonne Dutra Leivas avhandling undersøker hvilke forutsetninger som er for å utvikle et fagdidaktisk forskningsområde i arkeologi. På hvilken måte kan arkeodidaktikk fungere som et verktøy for å utvikle samarbeidet mellom oppdragsarkeologi og skolen?

Ulrika Söderströms avhandlingsarbeid handler om hvordan kulturarv og kulturmiljø kan brukes som en ressurs i byplanlegging for sosialt bærekraftig byutvikling og utforming av gode bomiljøer.