Arkeologi ved Ekalund i Ljungby (Kronoberg fylke)

Følg den arkeologiske undersøkelsen av et spennende arkeologisk funnsted ved Ekalund, like nord for Ljungby.

Ljungby kommune planlegger for nytt industriområde på Ekalund, i krysset Ljungby norra. Siden det er registrert fornminner i området hvor det nye området skal bygges, gjennomfører vi ved Museiarkeologi sydost/Kalmar fylkesmuseum en større arkeologisk undersøkelse. Arbeidet, som foregår i perioden 27. april – 14. juni 2023, utføres i samarbeid med arkeologer fra Kulturmiljö Halland/Hallands kulturhistoriske museer. Formålet er å undersøke og dokumentere kjente fornminner i området og sikre at kunnskapen om stedets mange tusen år lange historie og karakter ikke går tapt for samfunn og forskning.

I løpet av de sju ukene arbeidet pågår er det to gårdstomter, en med levninger og funn som viser at stedet ble bebygd og brukt i vikingtid og middelalder, en rekke boplasser med levninger og funn fra jernet. Alder, samt dyrkingsrester, vil bli undersøkt. Vi har så langt hatt tid til å undersøke en nyoppdaget boplass fra steinalderen, inkludert en mulig hytte og et ildsted som tidligere analyser har vist utbrent for drøyt 9000 år siden.

Det pågår for tiden arbeid på Ekalund gårdstomt, der et forlatt hus fra århundreskiftet ser ut fra høyden over arbeidsområdet. Huset, som dessverre har lidd under å ha stått tomt de siste tiårene, skal dokumenteres best mulig, før det skal flyttes av et par som til tross for sitt lurvede utseende ser potensialet i det. Rett nedenfor det øde huset har vi funnet restene av en rytterhytte og et hus som trolig ble bygget her allerede på 1500-tallet. Parallelt med det legger vi til rette for en spennende og stor bebyggelse med rester av hus og ildsteder som trolig ble bygget rundt 200–300 e.Kr. Blant funnene som vi har kommet over så langt er bl.a. store mengder keramikk, flint, jerngjenstander, knapper og mynter som alle viser Ekalunds store betydning gjennom tusenvis av år.

Følg gjerne vårt fortsatte arbeid via Museumsarkeologi Sørøst Instagram-konto og via bloggen på prosjektets Storymap: https://arcg.is/14PDmi