Offentlig arkeologi og formidling

For oss er det viktig å bidra til kunnskapsoppbygging i fylkene der vi driver. Kunnskapen vi samler gjennom våre arkeologiske og kulturhistoriske oppdrag ser vi derfor som viktig å dele med andre. Hvert år gjennomfører vi en lang rekke kommunikasjons- og informasjonstiltak knyttet til de arkeologiske prosjektene vi gjennomfører. Innsatsen kan være både fysisk og digital.

Fremfor alt kan du ta del i den kunnskapen gjennom arkeologiske rapporter, men også gjennom de populærvitenskapelige artiklene og publikasjonene som noen ganger produseres som en del av våre prosjekter. Vi skriver også vitenskapelige artikler og lager digitale veiledere. I noen tilfeller lager vi også digitale visninger av steder som er vanskelig tilgjengelig for publikum eller holde foredrag. På denne måten bidrar vi til at flest mulig kan ta del i vår felles kulturarv. Funnene vi samler inn under undersøkelsene havner i museets samlinger og magasiner. Noen kan du se i Digitalt museum eller i en av museets utstillinger.

Nedenfor ser du noen av de offentlige prosjektene og digitale initiativene vi jobbet med.