Steinalder langs E4 Ljungby

Museumsarkeologi Sørøst har våren 2018 gjennomført tre undersøkelser langs E4, nord for Ljungby i Kronoberg fylke. De pågående undersøkelsene ble utført på grunn av en planlagt utvidelse av vei E4 mellom Ljungby – Toftanäs i Ljungby kommune. Totalt berørte utbyggingen en cirka 31 kilometer lang strekning hvor eksisterende vei skulle gjøres om til motorvei. De tre lokalene som ble undersøkt heter Simlaängen (RAÄ Berga 347), Vadtorpet (RAÄ Dörarp 199) og Ekuddefallet (RAÄ Dörarp 196 & 202). Det var mesolitiske levninger på alle lokalene (ca. 10.000 - 4.000 f.Kr.), hovedsakelig i form av groper, ildsteder, kokegroper og kulturlag. Undersøkelsene avdekket et rikelig funnmateriale med hovedsakelig flint og bearbeidet kvarts.

Flinten funnet fra undersøkelsen ved Ekuddefallet viser at grupper av mennesker fra vestkysten har hatt kontakt med folkegrupper fra nordøst i Skåne, i indre Småland.

I forbindelse med rapporteringen av prosjektet ble det gitt ut en populærvitenskapelig publikasjon for barn i grunnskolen og vi bygde en liten utstilling som ble vist på Ljungby bibliotek. Her kan du se bilder fra utstillingen og laste ned publikasjonen digitalt.

Plassering: Ljungby, Kronoberg fylke

Ansvarlig: Kenneth Alexandersson (arkeologi), Ulrika Söderström (offentlig)

Utvikler: Det svenske Trafikverket

År: 2018