Samlinger

Utforsk Kalmar fylkes historie og nåtid ved hjelp av museets samlinger og kunnskap! Samlingene ved Kalmar fylkesmuseum består av gjenstander, tapeter, keramikk, tekstiler, kunst, fotografier, arkivdokumenter, arkeologiske funn, reklamemateriell og mye mer. Samlingene inneholder om lag én million gjenstander som gir muligheter for historier, fakta, kunnskap og erfaringer om menneskers liv, forhold, samfunn, erfaringer fra ulike perspektiver. Gjenstandene stammer fra eldre steinalder til moderne tid.

Kalmar fylkesmuseums samlinger er verdifullt materiale som tilhører alle oss som bor i Kalmar fylke. Gjennom museets digitale museum, utstillinger, foredrag og sammen med forskere og skoler jobber vi for å gjøre våre samlinger og vår kunnskap om Kalmar fylkes felles kulturarv mest mulig tilgjengelig for både nåværende og fremtidige generasjoner. En stor del av museets samlinger kan sees digitalt gjennom våre databaser. I et digitalt museum kan du selv bla gjennom, søke og se rundt 90 000 bilder.