Krusenstiernska arkivet

Krusenstierna familiearkiv ble donert til Kalmar fylkesmuseum i 1982 av Philip Herman von Krusenstiernas barn og barnebarn. Selve overleveringen fant sted i 1991. Philip Herman von Krusenstiernska (1875-1938) var hovedfag i yrket og en ivrig samler. Hans bestefar Carl Mauritz von Krusenstiernska slo seg ned i Kalmar og hans tante, Hermina von Krusenstiernska, bodde på Krusenstiernska-gården i Kalmar.

I moden alder ble slektsforskning og slektshistorie Philips hovedinteresse og han samlet blant annet personlige dokumenter, brev, fotografier og bøker fra familien Krusenstierna, som ble slått til ridder i 1649 og distribuert til flere land. Resultatet er et familiearkiv som inneholder unikt materiale av kulturhistorisk interesse, for eksempel om personer som den russiske verdensseileren Adam Johan, admiralen og statsministeren Henning Wilhelm Mauritz, obersten og østindiamannen Mauritz Salomon, og forfatteren Agnes. Samtidig vitner sporene etter familiens mange livshistorier om skiftende levekår og skikker i nesten 4 århundrer. Arkivet forsynes fortsatt med materiale fra senere generasjoner.

På forespørsel kan det arrangeres besøk for forskere. Familiemedlemmer er først og fremst velkomne på den årlige arkivdagen som familieforeningen arrangerer.

Spørsmål om familien og arkivets innhold kan sendes til familieforeningens formann Otto von Krusenstierna på e-postadressen styrelsen@krusenstierna.se