Varesamlinger

Samlingene inneholder cirka en million gjenstander som gir muligheter for historier, fakta, kunnskap og erfaringer om menneskers liv, forhold og samfunn fra steinalder til moderne tid. Gjenstandene sammen med fotoarkivet, arkivet og biblioteket gir et spennende historisk bilde av hvordan vi mennesker i Kalmar fylke har levd opp til i dag. 

Innsamlingen startet i 1871 da Kalmar Amts Oldsakforening ble dannet. Foreningen la grunnlaget for innsamlingsvirksomheten, først og fremst ved å motta flere store arkeologiske samlinger og kirkekunst. Etter hvert kom klær og tekstiler, gjenstander som tilhørte hjemmet, både allmuen og overklassen, skipsfart, handel, håndverk og militære gjenstander. Det samles også inn gjenstander i kategoriene kunst med kulturhistoriske motiver og bygningsvedlikehold. Spesialiteter siden 1980-tallet er marinarkeologiske gjenstander, gjennom undersøkelsene av kongeskipet Kronans vraksted og gjenstander knyttet til kunstneren Jenny Nyström. Samlingene omfatter også gjenstandene på Wimmerströmska gården i Västervik og Krusenstiernska gården i Kalmar. Gjenstandssamlingene gjøres tilgjengelig på DigitaltMuseum etter hvert som gjenstandene inventariseres og fotograferes. Hver dag kan du ta del i nye objekter.

Gjenstander som inngår i samlingene får inventarnummer og registreres og katalogiseres i hovedhåndboken og i Primus-databasen. Antall gjenstander kan anslås til rundt en million fordi et inventarnummer kan bestå av et stort antall gjenstander. Gjenstandene er vanligvis anskaffet gjennom gaver, kjøp og pruting.

Ikke nøl med å kontakte oss dersom du har spørsmål om museets gjenstandssamling. Er du nysgjerrig på hva en gjenstandsantikvar gjør og hvordan vi jobber med gjenstandssamlingene? Følg oss gjerne på Instagram!