Bevaring

Bevaring innebærer å ta vare på og ta vare på gjenstander av kulturhistorisk verdi og gjennom ulike metoder rydde, stabilisere og tilgjengeliggjøre. Konservatorene ved Kalmar fylkesmuseum har bred kompetanse og fagkunnskap og lang erfaring med oppdragsvirksomhet innen fredning. Vi tilbyr ulike tjenester for de fleste materialkategorier, som keramikk, tekstiler, glass, metall, tre og moderne materialer som plast. Metodene vi bruker er tilpasset det unike objektet. Våre kunder er for eksempel kirker, foreninger og institusjoner, privatpersoner, museer og ulike arkeologiske oppdragsgivere. Vi jobber både i og utenfor fylket og utfører vårt oppdrag på stedet i for eksempel bygninger eller i museets konserveringsatelier.

Bevaringstjenester:

  • Generell kulturhistorisk fredning
  • Arkeologisk og marinarkeologisk bevaring
  • Tekstilkonservering
  • Vakuum frysetørking
  • Utbedring av gjenstander infisert med mugg eller skadedyr
  • Rådgivning, kurs og foredrag om stell, vedlikehold og oppbevaring
  • Inventar og forslag til tiltak

Vi samarbeider med interiørsnekkere, arkitekter og bygningsantikvarer og har et stort kontaktnett i verneområdet.

Er det på tide å vaske brudesløret eller dåpskjolen som begynner å gulne? Trenger fagforeningsflagget repareres? Eller kanskje du har en samling du ikke vet hvordan du skal lagre? Vi tar imot både antikke og moderne gjenstander for konservering og oppussing. Vi kan også hjelpe deg med råd om oppbevaring og varepleie.