Bygningsvedlikehold og fysisk planlegging

Både enkelthus og hele miljøer er vårt arbeidsområde – alt fra 1970-tallsvillaer til herskapshus fra 1700-tallet, by- og landmiljøer, vanlige bygninger og uvanlige bolig- og industriområder, kirker og parkmiljøer, slott og uthus.

Kalmar fylkesmuseums bygningsantikvarer har spesialkunnskap om eldre hus, bygninger og miljøer og er spesialister på kulturverdier. Vi gjør at kulturverdier kan utvikles, brukes og bevares når byer og samfunn endres, når eldre områder skal brukes på nye måter og når enkeltbygg skal endres eller restaureres. Med vår kollektive kompetanse og med kulturelle verdier som ressurs bidrar vi til et bærekraftig samfunn og til godt utformede bomiljøer som gir oss mennesker trivsel, opplevelser og trygghet.

Vi er aktive i Sørøst-Sverige men utfører også noen oppdrag i Kronoberg og Blekinge fylker. Privatpersoner, større eiendomsbesittere (private og offentlige), kommuner, myndigheter, foreninger og kirkelige pastorater er våre hovedpartnere og kunder.

Eksempler på hva vi gjør:

 • kommunale kulturmiljøprogrammer, høringsinstans for kommunale overordnede planer, detaljplaner mm.
 • kulturhistorisk kunnskap og plandata, f.eks. kulturhistoriske undersøkelser
 • antikvarisk medvirkning (kulturmiljøloven)
 • inspeksjoner, konsultasjoner
 • dokumentasjon, forslag til tiltak, f.eks fargevalg, design
 • sakkyndig på kulturverdier i forbindelse med byggetillatelsessaker (plan- og bygningsloven)
 • byggevarelager for kommuner og større eiendomsbesittere
 • konsekvensutredninger, utholdenhets- og sensitivitetsvurderinger, nasjonal interessepåvirkning
 • pleieprogrammer og pleie- og vedlikeholdsplaner for for eksempel arkitektoniske monumenter, kirker og kirkegårder
 • byggeomsorgsmesser, filmer, podcaster
 • byvandringer, forelesninger, treninger

Arbeidsområdet vårt er bredt, men vi setter alltid kulturelle verdier i fokus sammen med menneskene vi møter! Velkommen til å ta kontakt så hjelper vi deg med spørsmålet ditt!