Tips, lenker og råd

Hvordan skal jeg som huseier tenke når det er på tide å pusse opp det gamle huset mitt? Hvilke bygningskomponenter er allerede av høy kvalitet? Hvordan får jeg et hus jeg trives med uten å miste husets historiske uttrykk?

Her finner du en serie faktaark med tips og råd om vedlikehold, stell og oppussing om bestemte bygningstyper, tradisjonelle byggetradisjoner og aktuelle temaer som kan trykkes og brukes. De er også tilgjengelig på Kalmar fylkesmuseum og fylkesnemnda i Kalmar fylke. Faktaarkene er laget i samarbeid med Fylkesnemnda i Kalmar fylke.

Formålet med faktaarkene er å hjelpe deg som huseier å tenke oppussing og restaurering for å oppnå en god balanse mellom de to. Bra for både lommeboken og miljøet!

Faktaark om hvordan ta vare på gamle hus (pdf)

Faktaark om kjellere (pdf)

Faktaark om skiftarbeid (pdf)

Faktaark om steinkjellere (pdf)

Faktaark om stråtak, sivtak og stråtak (pdf)

Faktaark om takstein av leire (pdf)

Faktaark om skånsom energieffektivitet (pdf)

Faktaark om engfjøs (pdf)

Faktaark om Ölands vindmøller (pdf)

Bidrag til kulturhistoriske miljøer

Pleier du et kulturmiljø slik at det bevares for fremtiden? Eller jobber du for å gjøre et kulturmiljø mer tilgjengelig og nyttig? Du kan søke om tilskudd til det hos fylkesnemnda.

Kulturelt og historisk verdifulle bygninger, miljøer og landskap er felles kilder til kunnskap og opplevelser. Du kan søke om tilskudd hos oss dersom du pleier et kulturmiljø på en slik måte at det bevares for fremtiden eller om du gjør det mer tilgjengelig og nyttig for alle.

Les mer om hvordan du søker om tilskudd til kulturhistoriske miljøer på Fylkesnemndas nettsider