Bötterum hjembygdspark

Bötterums gjestgiveri, sammen med det gamle tinghuset, skaper et samlet gårdsbilde ved siden av rv 34 mellom Ålem og Högsby. Markedsboden og låven har vært fredet som bygningsminne siden 2010 og inngår i byggeerklæringen; Bötterums tingshus m.fl. bygninger. Området fungerer i dag som lokalhistorisk park og har vært eid siden 1947 av lokalsamfunnsforeningen i Långemåla. Unikt for Bötterum er at så mange av husene står på sin opprinnelige plass.

Markedsboden og låven er inkludert i bygningsminneerklæringen og ble renovert i 2016 og 2017.

Det er ikke kjent når markedsboden ble bygget, men det kan være fra første halvdel av 1800-tallet. Loftet har vært brukt som magasin, bl.a. for korn har første etasje fungert som markedsbod og kjelleren har fungert som lagerplass for blant annet rotgrønnsaker. I 2016 ble taket lagt om og kjelleretasjen renovert. Renoveringen hadde som mål å sikre konstruksjonen slik at den kan bevares og brukes.

Fjøset i Bötterum ble trolig bygget en gang på begynnelsen av 1900-tallet (1900–1920) og var en del av Tingshusets gårdsanlegg. Den kalles på folkemunne «lillefjøset» da det tidligere har vært et mye større fjøs på gården. Bygget fungerte som låve på byggetidspunktet, og på 1990-tallet ble deler av det omgjort til stall. Innimellom hadde bygget også en funksjon som garasje og verksted. I 2018 ble taket skiftet, nye ventilasjonshetter ble montert og panel til låven skiftet.

Oppdrag: Antikvarisk engasjement i restaurering

År: 2017

Plassering: Bötterum, Högsby kommune

Klient: Långemåla hembygdsförening

Ansvarlig bygningsantikvitet: Ellen Ronsten og Ulrika Haraldsson