Kvarnholmen festningsverk

Selv massive steinvegger krever vedlikehold. På vegne av Kalmar kommune deltar fylkesmuseet i den pågående oppussingen av Kvarnholmens festningsverk.

Murbefestningen som fortsatt omkranser en stor del av Kvarnholmen ble bygget i løpet av andre halvdel av 1600-tallet, i forbindelse med at Kalmar by ble flyttet dit fra området vest for borgen. Etter at festningsverkene ble foreldet på slutten av 1700-tallet og mistet sin opprinnelige forsvarsfunksjon, falt murene i forfall frem til 1930-tallet. Det ble deretter utført omfattende renoverings- og ombyggingsarbeider. Alle vegger ble sammenføyd igjen. Dessverre ble det brukt en hard sementmørtel i stedet for den typen kalkmørtel som steinene ble murt med fra starten av.

De siste tiårene har de negative effektene av materialvalget på 1930-tallet blitt stadig tydeligere. Der vann trenger inn bak de overfladiske fugene, visner den gjenværende indre kalksteinsmøllen som fortsatt holder veggene sammen til sand. Mange steder hvor fugene endelig har falt av, har gress og busker kunne slå rot. På sikt kan prosessen føre til et større løp. For å hindre at dette skjer, erstattes nå alle gamle sementmøller fra 1930-tallet med kalkmøller. I etterkant av anskaffelsen har Kalmar kommune signert en flerårig rammeavtale med NCC, som har murere med erfaring fra samme type arbeid på blant annet Kalmar slott. Arbeidet startet på Västerport høsten 2017. Renoveringen er delfinansiert av länsstyrelsen i Kalmar län.

År: 2017

Plassering: Kalmar

Klient: Kalmar kommune

Ansvarlig bygningsantikvitetsforhandler: Jan Westergren

Sammenføyning av Västerports murverk.
"Kort Underdånigh Relation Oppå dhet Arbete som i År 1691 er henrettet her widh Callmar [...]". Krigsarkivet.
"Tårnet med tilhørende Cavalliers ovenfor Wäster-Porth i Calmar", ca 1740. Krigsarkivet.
Foto fra Sjöporten (Kavalieren) på begynnelsen av 1900-tallet da det ble bygget turstier på brystningene til de gjenværende festningsverkene.