Den svenske ungen

Den vakre Svensknabben like nord for Ölandsbron ble bygget av familien Jeansson på begynnelsen av 1900-tallet. Stockholm-arkitekten Carl Bergsten sto bak begge de store husene. Undersøkelsen forteller om husenes og hagens historie og kulturhistoriske verdier og ble laget da det skulle lages ny detaljplan for området.

Oppdrag: Kulturhistorisk undersøkelse

År: 2010

Plassering: Kalmar

Klient: Svensknabben AB

Ansvarlig bygningsantikvitetsforhandler: Liselotte Jumme

Dokument: Kulturhistorisk rapport om Svensknabben (pdf)