Fredrikskan-området

Den kulturhistoriske undersøkelsen ble gjennomført som grunnlag for planleggingen av området hvor det blant annet skulle lages en ny detaljplan. Formålet med undersøkelsen var å belyse kulturhistoriske forhold og gi antikvariske anbefalinger vedrørende de ulike delene av området og dets bebyggelse. I den innledende delen av undersøkelsen er det en «moderat» historiedel for hele Malmfjärd-området. Det er også en seksjon som tar for seg foreningsliv og folkeliv på Fredriksskans.

Oppdrag: Kulturhistorisk undersøkelse

År: 2011

Plassering: Kalmar, Kalmar kommune

Klient: Kalmar kommune

Ansvarlig bygningsantikvitetsforhandler: Lotta Lamke

Rapportere: Kulturhistorisk rapport om Fredriksskas-området (pdf)