Karl XIs monogram

Byporten Kavaljeren er en del av Kalmar bys festningsverk og sto ferdig på 1690-tallet.

Portalen mot sør er laget av finkuttet kalkstein. Den sentralt plasserte plaketten med Karl XIs navn og monogram viser årstallet 1697 og er hugget i sandstein.

Toppen av portalen og steintavlen med Carl XIs navneskifer ble bevart i 1991–1992.

I forbindelse med restaureringen av porten i 2018 fant antikvariske deltakere en tegning på fasaden til Kavaljersporten. Kalkrester på de utstikkende sidedelene av portalen tyder på at disse delene opprinnelig er pusset. Det er disse delene som er farget rosa på tegningen.

Tegningen til den nøye utformede fasaden mot sør antas å være tegnet av festningsingeniøren Daniel Schmidt. I Manne Hofréns bok «Kalmar-Karolinska borgarhus i sten» understreker Hofrén i et notat at det ikke er bevis for at Schmidt virkelig har tegnet fasaden og mener at det også kan ha vært Tessin dy eller Dahlberg.

Fasadetegningen var tidligere arkivert i Värnanäs, men er nå på Kalmar bispedømme og videregående skolebibliotek.

I forbindelse med det pågående arbeidet ved Kavalerilekene, vinteren 2018–2019, tok Kalmar fylkesmuseum 3D-bilder av monogrammet, for å kunne sende digitalt til en konservator.

Oppdrag: Produksjon av 3D-modell

År: 2018

Plassering: Kalmar, Kalmar kommune

Klient: Kalmar kommune

Ansvarlig bygningsantikvitetsforhandler: Jan Westergren

Link: Se monogrammet som en 3D-modell (sketchfab.com, nytt vindu)