Inngangsbygningen til Karlshamn Rådhus

Inngangsbygningen til Karlshamns Rådhus er utpekt i Karlshamns Verne- og utviklingsplan. Huset har særlig høy kulturell og historisk verdi (blåmerking). Ambisjonene for stell og vedlikehold må være svært høye. Eiendommen må ikke tukles med. Det skal benyttes tidstypiske materialer for takbelegg. Den periodetypiske utformingen av skorsteinene skal bevares.

I 1925 arrangerte byen Karlshamn en arkitektkonkurranse for å komme med et forslag til nytt bygg på «Brända-tomten» der Lethska-eiendommen tidligere lå. Arkitekt Gunnar Asplund ble engasjert som sakkyndig. Frans Evers forslag «Stjernen» vant konkurransen. Ernst W Svensson ble ansatt som byggherre. Inngangsbygningen ble oppført i 1927-28 som konsert- og foredragssal med boligleilighet i andre etasje. Arkitekten Frans Evers, født 1882 med kontor i Malmø, tegnet flere bygninger i tydelig nordisk klassisisme, også kalt tjue-tallsklassisisme. Han tegnet bl.a. Kunsthallen i Karlskrona og politihuset i Malmö. Inngangsbygningen har et godt bevart preg, typisk for arkitekten.

Oppdrag: Antikvarisk medvirkning

År: 2015

Plassering: Karlshamn, Karlshamn kommune

Ansvarlig bygningsantikvitetsforhandler: Ulrika Haraldsson

Klient: Karlshamn kommune, Eiendomsenheten

Rapportere: Antikvar medvirkning ved omtak av inngangsbygget til Karlshamn rådhus (pdf)