Karlssons eng i Kalmar

Vet du hvem kaptein Karlsson var? Utviklingsenheten ved Fylkesmuseet har på oppdrag fra Kalmar kommune laget en kulturhistorisk utredning for området Karlssons äng. Her kan du blant annet lese om husene som i dag står langs Kapten Karlssons vei og om hvem Kapten Karlsson var som ga navnet til gaten og stedet. Det var også i et uthus på en av eiendommene langs Kapten Karlssons vei at produksjonen av Abrahamssons kjente spekkband startet.

Oppdrag: Kulturhistorisk undersøkelse

År: 2015

Plassering: Kalmar, Kalmar kommune

Klient: Kalmar kommune

Ansvarlig bygningsantikvitetsforhandler: Magdalena Jonsson

Rapportere: Kulturhistorisk rapport om Karlssons eng (pdf)