Bygningshistorisk undersøkelse for bydelene Banken, Lejonet og deler av Hushållet i Västervik sentrum

Vi har gjennomført en bygningshistorisk undersøkelse for blokkene Banken, Lejonet og deler av Hushållet-blokkene som forberedelse til ny detaljplan i Västervik sentrum. Lokalitetens plassering som knutepunkt ved Stora torget har vært viktig og hatt høy status i byen. Bebyggelsen rundt Stora torget er preget av monumentale bygninger fra århundreskiftet som bankpalasser og varehus. Blokkene i byrommet representerer og uttrykker byens historiske identitet som handelsby og den store utviklingen som fant sted rundt forrige århundreskifte.

Undersøkelsen ble gjort i forbindelse med en ny detaljplan for området og er utarbeidet av Västervik kommune. Fokus er på kulturhistorisk karakterbeskrivelse, særlig betydningsfulle og verdifulle karaktertrekk, strukturer og gjenstander. Rapporten omfatter også antikvariske anbefalinger og konsekvenser av endringer for kulturmiljøet.

Oppdrag: Bygningshistorisk undersøkelse i forkant av utvikling av ny detaljplan i Västervik sentrum

År: 2017

Plassering: Västervik, Västervik kommune

Ansvarlig bygningsantikvitetsforhandler: Ellen Rønsten

Klient: Samfunnsutviklingsenhet, Västervik kommune

Rapportere: Bygningshistorisk undersøkelse før utvikling av ny detaljplan i Västervik sentrum (pdf)