Lönneberga kirke

Lönneberga kirke ble bygget i 1870-1872 med tegninger av byggmester Granqvist fra Eksjö og bearbeidet av arkitekt Johan Fredrik Åbom ved Overlærerkontoret.

Kirken ble da bygget i nyklassisistisk stil med lys pusset fasade og tak tekket med jernplater.

Utvendig renovering ble utført i 2016 på grunn av påpekte fuktproblemer i kirken. Det kunne bli funnet ekte og inaktiv hussopp under oppussingen, derfor ble det også installert to avfuktere i krypkjelleren. Renovering av taket på alle deler av kirken samt fasadearbeider på tårnet var inkludert i renoveringen. Arbeidet kunne utvides ved hjelp av kirkeantikvarerstatning da også fasadene til skipet, samt maling av dører og vinduer, ble renovert.

Oppdrag: Antikvarisk medvirkning ved utvendig renovering

År: 2017

Plassering: Lönneberga, Högsby kommune

Klient: Aspelands pastorat

Ansvarlig bygningsantikvitetsforhandler: Liselotte Jumme

Rapportere: Antikvar deltagelse i utvendig renovering av Lönneberga kirke (pdf)