Oskarshamn havn

Den kulturhistoriske undersøkelsen er produsert som en del av det pågående endringsarbeidet i Oskarshamns havn. Undersøkelsesområdet strekker seg fra Nye tunet i sør til SAFT, tidligere Jungnerverken i nord. Den kulturhistoriske undersøkelsen er et plandokument som identifiserer områdets kulturhistoriske kontekst og karaktertrekk. Undersøkelsen har også utarbeidet overordnede antikvariske anbefalinger for området.

Oppdrag: Kulturhistorisk undersøkelse

År: 2012

Plassering: Oskarshamn, Oskarshamn kommune

Ansvarlig: Lotta Lamke

Klient: Oskarshamn kommune og Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)

Rapportere: Bygningshistorisk undersøkelse av indre deler av Oskarshamn havn (pdf)