Overordnet bygningshistorisk undersøkelse for Påskallavik og Vånevik

Den bosetningshistoriske undersøkelsen for de to samfunnene Påskallavik og Vånevik i Oskarshamn kommune er nå avsluttet. Kalmar fylkesmuseum har på oppdrag fra kommunen undersøkt hvordan bebyggelsen i de to kystsamfunnene har utviklet seg og hva som skiller bygningene i ulike områder i dag. Begge samfunnene er en del av riksinteressen «Em-Påskallavik – Vånevik». En gjennomgang av nasjonal interesse pågår og granskingen er laget som en del av det arbeidet. Et forslag er å gi riksinteressen nye grenser og omdøpe den til «Smålands steinhoggerkyst» for bedre å sette fokus på kjernen i riksinteressen, det vil si stenhuggerindustrien.

Oppdrag: Bygningshistorisk undersøkelse

År: 2015

Plassering: Påskallavik og Vånevik, Oskarshamn kommune

Ansvarlig bygningsantikvitet: Richard Edlund og Magdalena Jonsson

Klient: Oskarshamn kommune

Rapportere: Omfattende bosetningshistorisk undersøkelse for Påskallavik og Vånevik (pdf)