Stensjö landsby

Svingete grusveier omgitt av hekker og innsjøer fører til landsbyen Stensjö. Unikt for landsbyen Stensjö er det uendrede og bevarte landsbymiljøet. Landsbyen viser et tydelig eksempel på hvordan slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallets idealer så ut for en gård.

Eieren av landsbyen Stensjö, Vitterhetsakademin, beordret arbeidet i forkant av søknaden om å gjøre landsbyen Stensjö til et kulturreservat. Kulturreservater er en form for vern for å bevare verdifulle kulturlandskap. Sammenstilte data for arealbruk og naturverdier med bygningsinventar og bosettingsanalyse fungerte som kunnskapsgrunnlag for søknaden til fylkesnemnda.

Oppdrag: Bygningsinventar og oppgjørsanalyse

År: 2016

Plassering: Stensjö landsby, Oskarshamn kommune

Ansvarlig bygningsantikvitet: Magnus Johansson, Magdalena Jonsson

Klient: Royal Academy of Wits

Rapportere: Bygningsinventar og bosettingsanalyse av landsbyen Stensjö (pdf)

Mer informasjon og inspirasjon: Se en film om arbeidet med hagene i landsbyen Stensjö

Det store rommet i første etasje på museumshytta. Rommet er innredet slik det så ut ved århundreskiftet.

Utsikt over Stensjö fra øst.