Nabolaget Gesällen

I forkant av den arkeologiske undersøkelsen av en stor del av nabolaget Gesällen på Kvarnholmen i Kalmar, ble det gjennomført en bygningshistorisk undersøkelse av området. Ved å studere arkivdokumenter, hovedsakelig brannforsikringsdokumenter, kart og bilder av eiendommer innenfor den aktuelle delen av blokken, ble utviklingen av blokken kartlagt. Bygningshistorisk studie har også fungert som et metodeeksperiment for å undersøke hvordan den bygningshistoriske informasjonen kan brukes som støtte for en arkeologisk undersøkelse.

Oppdrag: Bygningshistorisk studie

År: 2012

Plassering: Kalmar, Kalmar kommune

Ansvarlig bygningsantikvitetsforhandler: Lotta Lamke

Klient: Riksantikvarens arkeologiske misjonsvirksomhet (RAÄ UV Öst)

Rapportere: Resultatet av en bygningshistorisk undersøkelse om nabolaget Gesällen i Kalmar