Västerviks havneområde ved Skeppsholmen og Barlastudden

Den kulturhistoriske utredningen er utarbeidet for å avklare hvilke deler av havnens bebyggelse som bør vernes, hvilken karakter ulike deler av havna har og hvordan karakteren kan vernes, og hvordan bebyggelsen i kvartalene Riddarhuset og Långholmen vil bli påvirket mulig bygging av messehall. Undersøkelsen dekker området fra Skeppsbron i nord til Barlastudden i sør. Området har vært bebodd siden middelalderen og frem til i dag. 

Oppdrag: Kulturhistorisk undersøkelse

År: 2009

Plassering: Västervik, Västervik kommune

Ansvarlig: Lotta Lamke

Klient: Västervik kommune

Rapportere: Bygningshistorisk undersøkelse av et havneområde i byen Västervik (pdf)