Pedagogikk ved Kalmar fylkesmuseum

Vi som jobber med pedagogikk ved Kalmar fylkesmuseum ønsker å inspirere både lærere og elever i fylket til å bruke kulturarv som pedagogisk ressurs i skolearbeidet. Vi ønsker å være et presserende møtested for livslang læring og en naturlig del av skolens vanlige undervisning og virksomhet. Vi jobber med alle aldre, fra steinalder til moderne tid, og tilbyr undervisningsopplegg, workshops, treninger og tidsreiser/rollespill fra førskole til videregående med forutsetning om at læring skal være gøy. Alt vi gjør har en tilknytning til gjeldende læreplaner og kursplaner. Aktivitetene er basert på opplevelser, samhandling, samtale, egen skapelse og fantasi. Sammen reflekterer vi over komplekse og samfunnsrelevante problemstillinger ved
en inspirerende og engasjerende måte.

40 års erfaring med barn og unge

Utdanningsenheten ved Kalmar länsmuseum har mer enn 40 års erfaring med arbeid med barn og unge i Sverige, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I vårt arbeid tar vi utgangspunkt i tidsreisemetodikken, hvor vi henter kunnskap og næring fra historien for å kunne reflektere og se fremover i tid. Dette er en metode som har spredt seg over hele verden og
som vi utvikler kontinuerlig. Vi som jobber med pedagogikk har variert bakgrunn og kompetanse innen læring, historie, arkeologi, journalistikk, bilder, drama, muntlig fortelling og tekstilhistorie.

Kulturreiser for skoleklasser i Kalmar fylke

Skoleklasser i Kalmar fylke har mulighet til å reise fritt til Kalmar fylkesmuseum på Kalmar fylkes trafikktjenester.

Les mer og søk om kulturreise (kalmarlanstrafik.se, nytt vindu)