Kreativ skole

Velkommen til å oppdage tilbudet vårt for Kreativ skole for studieåret 2024 og 2025.  

Brosjyre med Kalmar fylkesmuseums tilbud innenfor rammen av Kreativ skole 2024-2025 (pdf)

Bestillingsinformasjon

For å bestille opplegg innen Kreativ skole, kontakt Linda Liljeberg, pedagogikk- og tidsreisekoordinator, via linda.liljeberg@kalmarlansmuseum.se eller 0480-45 13 86. 

Tidsreiser er en opplevelse for alle sanser. Tidsreiser er en pedagogisk metode med mål om å gi et helhetsbilde av historie, nåtid og fremtid. Tidsreisers aktiviteter og arrangementer er basert på et rollespill hvor alle elever er aktive og deltar i ulike praktiske aktiviteter. Gjennom tidsreiser kan elevene diskutere og nærme seg samfunnsspørsmål som klima, likestilling og demokrati på en leken måte. Tidsreisen foregår i et kulturmiljø i nærheten av skolen. En tidsreise, etterfulgt av refleksjon, gir en unik mulighet for nye og utvidede perspektiver og dybdelæring. Ved å utforske hvorfor samfunnet har utviklet seg som det har, kan vi integrere alle skolefagene og skape meningsfylt og sammenhengende undervisning. En tidsreise er et samarbeid mellom skolen og Kalmar fylkesmuseum. Det planlegges sammen med berørte lærere gjennom et møte. Deltakende lærere har klare ansvarsområder og er aktivt involvert i planlegging, gjennomføring og etterarbeid.

Aldre

Vi gjennomfører jevnlig tidsreiser til følgende aldre.

Steinalder og bronsealder

Vi samles til stammefest. Barna skal lære alt som trengs for voksenlivet, som musikk og håndverk. Når alle samles benytter vi anledningen til å snakke om temaer som angår alle. Eksempler på spørsmål: samarbeid, bærekraft og miljø, død, makt, demokrati.

Middelalderen

Noen har kalt oss sammen. Skal det skrives lover, eller herjer pesten? Nøyaktig hva avhenger av hvilket år vi reiser til. Her kan det være å male med utgangspunkt i middelalderens dyder eller arbeid med tinn. Det er mange sammenhenger mellom middelalderen og vår egen tid.

Det 16. århundre

Dacke maner til opprør blant bøndene i Småland. Men hvilken vei bør elevene velge? Og hvilke konsekvenser vil det få? Eksempler på saker: opprør eller fred, konflikt, krig, makt, ryktespredning og kildekritikk.

århundreskiftet 1900

I hver bygd er det emigranter som forlater Sverige. Har vi samlet oss for å si farvel, eller er det bruket eller gården som er i endring med industrialisering og globalisering? Hvilken vei bør jeg velge? Eksempler på problemstillinger: likestilling, kjønn, emigrasjon, innvandring og framtidstro.

Ikke nøl med å kontakte oss for å diskutere hvilken historisk epoke som passer best for dine behov og ønsker.

Praktisk informasjon

 • Karakter: F-9
 • Deltakere: Minst 18 elever per gruppe
 • Kostnad: 295 SEK per elev, skolen betaler for mat og ved
 • Tidsbruk: 3-4 timer med elevene
 • Sted: Et kulturmiljø i nærheten av skolen

1. Regalskipet Kronan: Lille Super Kronan

Vi hører historien om Kongeskipet Kronan; om slaget, katastrofen, menneskene og hvordan det var å bo og jobbe om bord. Hvordan var det å være barn da sammenlignet med nå? Hva skjedde hvis du ble syk? Sammen dykker vi ned til Kronans vrakplass hvor vi oppdager funnene i undervannsmiljøet og løser ulike oppgaver sammen.

For å kunne vie mest mulig tid til elevenes skapelse og forståelse av menneskelige forhold og opplevelse av egen samtid i løpet av 1600-tallet, vil vi tilby skolen veiledningen som forarbeid i form av en film til se i klasserommet.

Som oppfølgingsarbeid sender vi deg et kompendium med fakta og oppgaver, inkludert bilder til å klippe ut og fargelegge. Vel fremme drar vi sammen med de yngre elevene på oppdagelsesferd til de ulike miljøene i utstillingen. Vi utforsker form- og fargespråket til kronen, lukter krydder, synger sjømannssanger og spiller spill som de gjorde den gang. Vi kan til og med prøve å laste en kanon! Hva forteller funnene fra kronen om deres tid? Hvilke gjenstander fra vår tid ville fortelle oss om oss? Kronen er en tidskapsel for sin tid, kan vi lage en tidskapsel for fremtiden?

Praktisk informasjon

 • Karakter: F-3
 • Deltakere: Maks 30 elever 
 • Pris: 150 SEK per elev
 • Tid nødvendig: 1,5 t 
 • Sted: Kalmar fylkesmuseum

2. Kongeskipet Kronan: Stora Superkrona

Vi starter i den store Kronan-utstillingen hvor vi under en kort omvisning forteller historien om skipet, funnene, dykkingen, menneskene og livet om bord. Deretter fokuserer vi på forskningen på kronen. Vi jobber i små grupper og utfører ulike eksperimenter i Superkronans egen lab innenfor vitenskapene som brukes i forskning på Kronan. For å kunne vie mest mulig tid til elevenes skapelse og forståelse av menneskelige forhold og opplevelse av egen samtid i løpet av 1600-tallet, vil vi tilby skolen veiledningen som forarbeid i form av en film til se i klasserommet.

Vel fremme jobber vi med de eldre elevene – sammen, i små grupper og hver for seg – med 1600-tallets syn på kunst, symboler og kommunikasjon. Vi ser nærmere på skulpturene og dekorasjonene fra skipet og tenker på hva de forteller oss, men fremfor alt hva de betydde for dem som levde da. Hva kan et symbol fortelle at det skrevne ord ikke kan? Vi tegner våre egne symboler og alle lager sitt helt eget husmerke som forteller noe om seg selv.

Praktisk informasjon

 • Karakter: F-9
 • Deltakere: Maks 30 elever 
 • Pris: 150 SEK per elev
 • Tid nødvendig: 1,5 t 
 • Sted: Kalmar fylkesmuseum

3. Borgerøya

Du begynte det!

Sommeren 2024 vil vi innvie vår nye utstilling «Borgarnas ö» om livet i oldtidsbyene på Öland under jernalderen. De gamle byene på Öland ble bygget og forlatt i en tid (ca. 200–600 e.Kr.) som på mange måter ligner vår. Gjennom forskning vet vi at allerede den gang ble folk tvunget til å håndtere både pandemier, klimakriser og konflikter. I et av slottene, Sandby slott i det sørøstlige Öland, har arkeologer funnet skjeletter av drepte mennesker, gull og vakre smykker innenfor de en gang høye og tykke murene. I programmet «Det var du som startet» bruker vi utstillingen og arrangementene i Sandby slott til å reflektere over vår egen tid. Kan noe lignende skje i dag? Hvorfor er det en kamp? Blir vi mer mennesker
voldelig når vi er redde? Vi jobber med konflikthåndtering og utforsker forskjeller, endring, toleranse og vennskap. Hvordan kan konflikter håndteres uten at det oppstår vold?

Praktisk informasjon

 • Karakterer: 4-6
 • Deltakere: Maks 30 elever 
 • Pris: 150 SEK per elev
 • Tid nødvendig: 1,5 t 
 • Sted: Kalmar fylkesmuseum

4. Wow! Det er mange ting her!

Oppdag museets spennende gjenstander i magasinet og lag en utstilling

Våre kirker er fulle av metallgjenstander av ulike slag. De forteller om kristen tro, symboler og tradisjoner og er en viktig del av vår felles kulturarv. De viser også fantastisk håndverk. I utstillingen vises unike gjenstander fra fylkesmuseets samlinger sammen med fortellinger om skikker og skikker i eldre og nyere tid. Utstillingen er et samarbeid mellom Svenska kyrkan i Växjö stift og Kalmar läns museum.

I utdanningsprogrammet knyttet til utstillingen dykker vi ned i metallenes glitrende verden. Vi utforsker metallers hemmelige symbolikk og den rituelle betydningen ulike gjenstander har og har hatt innenfor den jødiske og kristne tradisjonen. Vi tar utgangspunkt i ulike fortellinger og ordspråk i Bibelen som knytter seg til ulike metaller og diskuterer hvordan vi kan tolke disse i dag. Hva betyr egentlig uttrykket "Å tale er sølv, men stillhet er gull"? Vi snakker om gull- og kobbersmeder og lager våre egne metallprodukter.

Praktisk informasjon

 • Karakterer: 7-9
 • Deltakere: Maks 20 elever/gruppe
 • Pris: 3500 kr/gruppe
 • Sted: Kalmar fylkes museumsblad, Hansaområdet, Kalmar

1. Muntlig fortelling

I tusenvis av år har folk fortalt hverandre. Historiefortelling kan være ren nytelse men også pleiende, identitetsskapende, hjelpe i vanskelige stunder, gi oss forståelse for andre og utvikle språk. I dag kommer ord og bilder til oss i en rivende strøm. Uansett hvor gammel du er, er det fint å synke ned i historiefortellingens magiske verden for en stund og få oppleve ord, steder og mennesker du ellers aldri ville fått møte. Det er en viktig del av barns utvikling å kunne skape sine egne indre bilder, oppleve følelser og finne ut tanker om hva historiene formidler. Ved å lytte og kunne fortelle historien får barna et bredere ordforråd, bedre forståelse av ord og et mer nyansert språk. Opplegget består av en fortellerstund og en workshop, tilpasset barnas alder, hvor barnas kreativitet og verbale evner får blomstre.

Praktisk informasjon

 • Karakter: F-6
 • Deltakere: 15-30 elever
 • Pris: 150 kr/student
 • Tid nødvendig: 1-1,5 t
 • Sted: Kalmar fylkesmuseum eller ved barnehagen/skolen

2. Sivilmot – stå frem, si ifra, tenk

Vil du skape et bedre sosialt klima i klasserommet? Vil du at elevene dine skal bli flinkere til å stå opp for seg selv og andre? Da kan vårt verksted i sivilmot være noe for deg!

I klasserommet tilbyr vi denne workshopen som tar for seg presserende og aktuelle sosiale problemstillinger. Uansett fag er kulturarv og historie alltid utgangspunktet. Med støtte fra en museumspedagog får elevene mulighet til å diskutere, argumentere, skape og reflektere over vanskelige spørsmål om hvordan de ønsker å leve og hvilken verden de ønsker å leve i – og hvordan de kan komme dit. Sammen utforsker vi hva du kan gjøre når du eller noen andre blir utsatt for noe som ikke føles riktig. Hvordan kan vi støtte og oppmuntre oss selv og hverandre til å si ifra?

Praktisk informasjon

 • Karakterer: 6-9
 • Deltakere: Maks 30 elever
 • Pris: 200 SEK per elev
 • Tid nødvendig: 2 timer
 • Sted: Kalmar fylkesmuseum

3. Samfunnet rundt hjørnet

Mitt nærmiljø da, nå og i fremtiden

Samfunnet rundt hjørnet er et verksted som utforsker elevenes nærmiljø. I løpet av to timer finner vi ut betydningen av steder fra et historisk og demokratisk perspektiv. Hva trenger jeg i bomiljøet mitt for å føle meg hjemme? Hva
er jeg savnet Endrer forholdene seg over tid? Har vi alle de samme kravene til bomiljøet vårt? For å konkretisere konseptet med designet bomiljø fokuserer vi på det som er nærmest oss – klasserommet, skolegården og vårt eget bomiljø. Ved å utforske betydningen av disse stedene på et individuelt og samfunnsmessig nivå, håper vi å vekke tanker om deres historiske, nåværende og fremtidige betydning. Under workshopen jobber vi med bilder for å illustrere vårt bilde av dagens og fremtidens samfunn for hverandre. Workshopen er basert på «Reise til fremtiden», men er tilrettelagt for de yngre barna.

Praktisk informasjon

 • Karakterer: 1-6
 • Deltakere: Minst 18 elever
 • Pris: 200 kr/student
 • Tid nødvendig: 2 timer
 • Sted: Klasserommet eller et annet rom

4. Reis til fremtiden

Siden midten av 1980-tallet har vi på Kalmar fylkesmuseum reist tilbake i historien, men de siste årene har vi også begynt å reise fremover i tid. Bli med oss på en reise inn i det ukjente, til en tid vi selv skaper! På våre reiser inn i fremtiden beveger vi oss omtrent 50 år inn i fremtiden, til et fiktivt Kalmar fylke. Scenarioet handler om at studentenes nærmiljø må flyttes på grunn av klimaendringer. Nå har elevene muligheten til å forme drømmesamfunnet sitt! Hvordan ønsker vi at lokalmiljøet vårt skal se ut? Hva ønsker vi å beholde og hva kan vi leve uten? Hva er det i vårt nærmiljø som gjør at det føles som hjemme? Hvordan kan vi forbedre miljøet og klimaet? Dette er eksempler på spørsmål som diskuteres i løpet av dagen.
Med prognoser og forskning kombinert med en stor dose fantasi, skildrer vi en mulig fremtid i et rollespill. Da må alle tenke på: Hvordan vil jeg at fremtiden skal være og hvordan skaper jeg den?

Praktisk informasjon

 • Karakterer: 6-9
 • Deltakere: Minst 18 elever
 • Pris: 200 kr/student
 • Tid nødvendig: 2 timer
 • Sted: Klasserommet eller et annet rom