Fremtiden

– et uavhengig Kronan-museum.

Ytterligere et par år med dykkerarbeid på Kronans vraksted gjenstår før hele vraket er ferdig undersøkt. Deretter gjennomføres en skipsarkeologisk dokumentasjon i form av målinger av det eksponerte skroget og en omfattende 3D-fotografering av vraket.

Resten av vraket som skal graves ut er hulrommet, i bunnen av skipet. Området er vanskelig å grave fordi tykke lag med tettpakket funnmateriale og knuste skipsstokker dekker skroget.

Når forskningsarbeidet til sjøs er avsluttet, er målet å opprette et selvstendig Kronan-museum i Kalmar. Det vil både utgjøre «verkets krone» og utgangspunktet for en ny æra i undersøkelsene av Sveriges største kongeskip.