Cecilia Ring

Arkeolog

Prosjektledelse og arkeologiske undersøkelser, spesialkompetanse og erfaring fra middelalder- og historiske byarkeologiske undersøkelser i Kalmar, Växjö, Västervik, Jönköping og Gøteborg. Bosetnings- og gravundersøkelser, særlig jernalder og middelalder. Kirkearkeologiske oppdrag og murdokumentasjon. Kuppledelse.

0480-45 13 29